In­s­ta­gram åb­ner for dan­ske an­non­cø­rer

BT - - NYHEDER -

In­s­ta­gram har an­non­ce­ret store æn­drin­ger. Snart vil du kun­ne bli­ve mødt af re­k­la­mer fra dan­ske virk­som­he­der på plat­for­men, og der vil væ­re vi­de­o­re­k­la­mer på op til 30 se­kun­ders va­rig­hed, hvil­ket er en for­dob­ling af, hvad der ind­til vi­de­re har væ­ret mu­ligt. Vi­de­o­re­k­la­mer blev lan­ce­ret på In­s­ta­gram for et lil­le år si­den, men har ind­til vi­de­re væ­ret for­be­holdt en­kel­te mar­ke­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.