Mær­sk Li­ne ud­vi­der

BT - - NYHEDER -

Selv om Mær­sk Li­ne op­le­ver den la­ve­ste eft er­spørgsel si­den fi nanskri­sen, har fragtsel­ska­bet al­li­ge­vel ud­vi­det de­res fl åde med 27 fragtski­be i 2015. Det kan må­ske un­dre, at Mær­sk Li­ne væl­ger at kø­be nye ski­be, når eft er­spørgs­len er så lav, men iføl­ge sel­ska­bets CFO, Pi­er­re Da­net, er in­ve­ste­rin­gen i nye ski­be nød­ven­dig for, at Mær­sk Li­ne kan vok­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.