KLASSIKEREN: Ho­ved­vær­ket

BT - - KULTUR -

Ti­tel: ’ 7’. Kunst­ner: Shu- bi- dua. År: 1979

HVOR­DAN ÉN GRUP­PE KAN LA­VE ÉT AL­BUM med så man­ge per­fek­te po­p­san­ge, er sta­dig ufat­te­ligt. Al­le ken­der san­ge som ’ Mid­som­mer­san­gen’, ’ Coff ee Vil­le’, ’ Ad­vo­ka­tens vi­se’, ’ Stjer­ne­fart’ og ’ Krig og fred’ til hud­løs­hed. Men 36 år se­ne­re ly­der de al­le sam­men sta­dig fri­ske, me­lo­di­ske, fi lo­so­fi ske og dybt, dybt ori­gi­na­le. 7’ eren er og bli­ver shub­ber­nes ho­ved­værk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.