’’

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Bun­de­sen

Har­din­ger og jeg har talt om det i nog­le år. Vi tænk­te, at Shu- bi- du­as ma­te­ri­a­le eg­ne­de sig til en mu­si­cal. Mu­sik­ken er jo let og udad­vendt, og så al­li­ge­vel med mas­ser af hi­sto­ri­er i

Hans egen an­del i pro­jek­tet har væ­ret som spar­rings­part­ner for te­a­tret og ma­nus­for- jeg kun­ne få ind­fly­del­se på det mu­si­kal­ske og tek­ster­ne, så­dan for­stå­et, at jeg hav­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.