En shub­ber i Las Ve­gas

BT - - KULTUR -

Mi­cha­el Har­din­ger har

i ty­ve år bo­et i USA. Sid­ste år blev han gift med kæ­re­sten Ta­nia - på Hawaii. Til dag­lig bor Har­din­ger, der har væ­ret med til at skri­ve samt­li­ge store Shu- bi- dua- san­ge, i Las Ve­gas. Den 66- åri­ge gu­i­ta­rist, kom­po­nist og for­fat­ter har kon­stant travlt med mu­sikind­spil­ning og vi­deo­ar­bej­de. Og så rej­ser ’ Din­gen’ tit tilbage til Dan­mark, hvor han op­træ­der med Mi­cha­el Har­din­ger Band.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.