’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er im­po­ne­ren­de og vir­ke­lig en stjer­ne­præ­sta­tion, at Way­ne Roo­ney har nå­et 50 mål for Eng­land

Ud­over Way­ne Roo­ney og Bob­by Charlton har Gary Li­ne­ker ( 48 mål), Jim­my Grea­ves ( 44 mål) og Mi­cha­el Owen ( 40 mål) og­så sco­ret mål på sam­lebånd for eng­læn­der­ne.

Langt til Ali Da­ei

Skal Way­ne Roo­ney bli­ve den mest scoren­de lands­holds­spil­ler no­gen­sin­de i he­le ver­den, får han dog travlt. Der er nem­lig et godt styk­ke op til Ali Da­ei, der i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re for Iran score­de 109 mål i 149 kam­pe. Der­med er den tid­li­ge­re Bay­ern Mün­chen- spil­ler den klart mest scoren­de lands­hold­spil­ler no­gen­sin­de.

På li­sten over spil­le­re, der har run­det de magi­ske 50 land­skamps­mål, fi ndes tre spil­le­re, der sta­dig er ak­ti­ve på de­res lands­hold og der­med kan krav­le end­nu læn­ge­re op på li­sten. Rob­bie Ke­a­ne ( 67

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.