De mest scoren­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HER ER ET

over­blik over de mest scoren­de lands­holds­spil­le­re no­gen­sin­de li­ge fra iran­ske Ali Da­ei på før­ste­plad­sen til Way­ne Roo­ney på en delt 43. plads: 1. Ali Da­ei, Iran: 109 mål i 149 kam­pe ( 1993– 2006) 2. Fe­renc Puskás, Un­garn/ Spa­ni­en: 84 mål i 89 kam­pe ( 1945– 1962) 3. Ku­nis­hi­ge Ka­ma­mo­to, Ja­pan: 80 mål i 84 kam­pe ( 1964– 1977) 4. Hus­se­in Sa­e­ed, Irak: 78 mål i 137 kam­pe ( 1977– 1990) 5. Pelé, Bra­si­li­en: 77 mål i 92 kam­pe ( 1957– 1971) 6. Sán­dor Ko­c­sis, Un­garn: 75 mål i 68 kam­pe ( 1948– 1956) 6. Bas­har Ab­dul­lah, Kuwait: 75 mål i 133 kam­pe ( 1996– 2007) 8. Ma­jed Ab­dul­lah, Sau­di Ara­bi­en: 71 mål i 116 kam­pe ( 1977– 1994) 8. Miroslav Klo­se, Tys­kland: 71 mål i 137 kam­pe ( 2001– 2014) 10. Stern Jo­hn, Tri­ni­dad & To­ba­go: 70 mål i 115 kam­pe ( 1995– 2012) 10. Ki­a­tisuk Se­namu­ang, Thailand: 70 mål i 131 kam­pe ( 1992– 2007) 12. Gerd Mül­ler, Vest­ty skland: 68 mål i 62 kam­pe ( 1966– 1974) 12. Hos­sam Has­san, Egyp­ten: 68 mål i 176 kam­pe ( 1985– 2006) 14. Rob­bie Ke­a­ne, Ir­land: 67 mål i 142 kam­pe ( 1998–) 15. Di­di­er Drog­ba, El­fens­ben­sky­sten: 65 mål i 104 kam­pe ( 2002– 2014) 16. Jas­sem Al- Houwai­di, Kuwait: 63 mål i 74 kam­pe ( 1992– 2009) 17. Ro­nal­do, Bra­si­li­en: 62 mål i 98 kam­pe ( 1994– 2011) 17. Ah­med Rad­hi, Irak: 62 mål i 121 kam­pe ( 1982– 1997) 19. Im­re Schlos­ser, Un­garn: 59 mål i 68 kam­pe ( 1906– 1927) 19. David Villa, Spa­ni­en: 59 mål i 97 kam­pe ( 2005– 2014) 21. Car­los Ru­iz, Gu­a­te­ma­la: 58 mål i 115 kam­pe ( 1998–) 22. Car­los Pavón, Hon­du­ras: 57 mål i 101 kam­pe ( 1993– 2010) 22. Zla­tan Ibra­him­ovic, Sve­ri­ge: 57 mål i 107 kam­pe ( 2001–) 22. Lan­don Do­novan, USA: 57 mål i 157 kam­pe ( 2000– 2014) 25. Ga­bri­el Ba­ti­stu­ta, Ar­gen­ti­na: 56 mål i 78 kam­pe ( 1991– 2002) 25. Samu­el Eto’o, Ca­mero­un: 56 mål i 118 kam­pe ( 1997– 2014) 27. Romário, Bra­si­li­en: 55 mål i 70 kam­pe ( 1987– 2005) 27. Ka­zuy­os­hi Mi­u­ra, Ja­pan: 55 mål i 89 kam­pe ( 1990– 2000) 27. Jan Kol­ler, Tjek­ki­et: 55 mål i 91 kam­pe ( 1999– 2009) 27. Fan­di Ah­mad, Singapore: 55 mål i 101 kam­pe ( 1979– 1997) 27. Joachim Streich, Øst­ty skland: 55 mål i 102 kam­pe ( 1969– 1984) 27. Cha Bum- kun, Syd­korea: 55 mål i 121 kam­pe ( 1972– 1986) 27. Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Portu­gal: 55 mål i 122 kam­pe ( 2003–) 27. Yo­u­nis Ma­h­moud, Irak: 55 mål i 142 kam­pe ( 2002–) 35. Poul ’ Tist’ Ni­el­sen, Dan­mark: 52 mål i 38 kam­pe ( 1910– 1925) 35. Jon Da­hl To­mas­son, Dan­mark: 52 mål i 112 kam­pe ( 1997– 2010) 35. Ad­nan Al Ta­ly­a­ni, For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter: 52 mål i 161 kam­pe ( 1983– 1997) 38. La­jos Ti­chy, Un­garn: 51 mål i 72 kam­pe ( 1955– 1971) 38. Ka­rim Bag­he­ri, Iran: 51 mål i 87 kam­pe ( 1993– 2010) 38. Ha­kan Şükür, Tyr­ki­et: 51 mål i 112 kam­pe ( 1992– 2007) 38. Thier­ry Hen­ry, Frankrig: 51 mål i 123 kam­pe ( 1997– 2010) 38. Ba­der Al- Mutawa, Kuwait: 51 mål i 156 kam­pe ( 2003–) 43. Hwang Sun- hong, Syd­korea: 50 mål i 103 kam­pe ( 1988– 2002) 43. Way­ne Roo­ney, Eng­land: 50 mål i 107 kam­pe ( 2003–)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.