’ ’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tom Bra­dy

Selv om jeg er glad for at væ­re spil­le­be­ret­ti­get, er jeg ked af, at vo­res liga har væ­ret nødt til at gen­nem­gå det her

Det skul­le ha­ve væ­ret den helt store fejring for 38- åri­ge Tom Bra­dy, der med sej­ren, sat­te el­ler tan­ge­re­de 10 re­kor­der, men si­den den fa­mø­se kamp, AFC Cham­pions­hipkam­pen 18. ja­nu­ar, der aff ød­te ‘ De­fl ate­ga­te’, er der ble­vet sat spørgs­måls­tegn ved alt, hvad quar­ter­ba­ck- leg­en­den gør og si-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.