Avi­ser kræ­ver Ham­rén fy­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FLE­RE KLUM­MESKRI­BEN­TER

på de store sven­ske avi­ser for­lan­ger nu, at land­stræ­ner Erik Ham­rén skal gå af oven på 1- 4- yd­my­gel­sen i EMkva­li­fi­ka­tio­nen hjem­me mod Østrig tirs­dag af­ten. ’ Pin­somt og plag­somt’, ’ kol­lek­tivt kol­laps’ og’en us­sel ind­sats’ ly­der kri­tik­ken blandt an­det. Ham­rén sag­de selv ef­ter kam­pen, at han ik­ke har pla­ner om at stop­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.