Kro­a­tien fy­rer land­stræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NI­KO KOVAC ER

for­tid som kro­a­tisk land­stræ­ner ef­ter et uaf­gjort re­sul­tat mod Aserbajdsjan og et ne­der­lag til Nor­ge i we­e­ken­dens EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. For­bun­det op­ly­ser, at man for­ven­ter at ha­ve en land­stræ­ner på plads 21. sep­tem­ber. Kro­a­tien lig­ger på tred­je­plad­sen i Grup­pe H ef­ter Ita­li­en og Nor­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.