1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lug­ter ik­ke li­ge­frem af mål i det­te op­gør. Bå­de Fre­de­ri­cia og Sil­ke­borg har hidtil i sæ­so­nen vist, at de er bed­re til at for­sva­re end til at an­gri­be. Så­le­des har Fre­de­ri­cia blot luk­ket to mål ind. Fi­re af de før­ste seks Fre­de­ri­cia- kam­pe har in­de­holdt mak­si­malt to mål, og end­nu vær­re ser det ud for Sil­ke­borg, som blot snit­ter 1,71 mål pr. kamp. Kun mod de to bund­hold Ski­ve og FCV er man gå­et over den­ne må­l­linje, mens det som oft est mod de bed­re hold bli­ver en gang du­el­spil med me­get ener­gi, men ik­ke ret man­ge chan­cer og der­for hel­ler ik­ke man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.