1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gri­ga Zem­l­ja har vun­det ot­te af 11 kam­pe si­den au­gust og så me­get over­be­vi­sen­de ud i førster­un­de­sej­ren over Thie­mo de Bak­ker ved Chal­len­ger- tur­ne­rin­gen i hol­land­ske Alp­hen. Omvendt spil­le­de Juli­en Cag­ni­na elen­digt mod wildcard- spil­le­ren Jel­le Sels med 10 dob­belt­fejl og et hav af upro­vo­ke­re­de fejl un­der­vejs i to tæt­te tie­bre­a­ke­re og lig­ne­de en spil­ler, som sta­dig er hæm­met af den knæska­de, han på­drog sig i slut­nin­gen af au­gust. Kan Zem­l­ja hol­de sit nor­ma­le ni­veau, bør han væ­re pæn fa­vo­rit til at vin­de i to sæt.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.