2,8

BT - - NYHEDER -

He­le 2,8 mil­li­ar­der do­ne­rer No­vo Nor­disk Fon­den til et nyt di­a­be­tes­cen­ter i København. Den stør­ste do­na­tion i fon­dens hi­sto­rie. Vig­ti­ge pen­ge i be­kæm­pel­sen af en fol­ke­syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.