9- 11

BT - - NYHEDER -

Da­to­en i dag er et tal, vi al­drig glem­mer. Ni­ne- ele­ven, sagt på en­gelsk, så mun­dret og let at hu­ske. 11. sep­tem­ber vil for al­tid stå mejs­let i be­vidst­he­den som en af de gru­s­om­ste da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.