Er det godt, at po­li­ti­et har gi­vet fl ygt­nin­ge­ne frit lej­de til at rej­se vi­de­re til Sve­ri­ge?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.31 LAD DEM KOM­ME VI­DE­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.36 SPILD AF RES­SOUR­CER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.44 OVER­HOLD REG­LER­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.51 LUKSUS- IM­MI­GRAN­TER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.57

Ja

Be­ti­na Char­lot­te Ja­cob­sen

Mar­git Ni­el­sen

In­ge Lil­ja

Ni­co­las Tes­ler

Nej

1.487 stem­mer på bt. dk

STOR TER­R­OR­RI­SI­KO Der kun­ne og­så gem­me sig ter­r­o­ri­ster i den mæng­de, der ba­re får frit lej­de. Med den ter­r­or­ri­si­ko, der er i Eu­ro­pa, er det van­vit­tigt at la­de dem rej­se frit. Send dem re­tur til Tys­kland. Lad dem da for guds skyld kom­me til Sve­ri­ge.

Lou­i­se Juul Hjet­ting

Det var da på ti­de, de måt­te kom­me vi­de­re, i ste­det for at bru­ge tid og res­sour­cer på at tvin­ge dem til at bli­ve re­gi­stre­ret i DK. Po­li­ti­et skul­le ha­ve brugt de res­sour­cer på at få le­jet nog­le bus­ser, der kør­te dem til den sven­ske græn­se, som de øn­ske­de fra start. Det har gi­vet en mas­se unø­dig kamp. Hvad sker der? De fl ygt­nin­ge skal over­hol­de vo­res love og reg­ler. Og ik­ke de­sto min­dre bry­der vi dem selv ved at kø­re dem til Sve­ri­ge. Hold op, det er dob­belt­moralsk. Det er ik­ke fl ygt­nin­ge, men im­mi­gran­ter med et luksuspro­blem. De rig­ti­ge fl ygt­nin­ge ta­ger imod hjælp der, hvor de kan få den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.