Dan­marks ne­ga­ti­ve selv­por­tæt

BT - - DEBAT -

Den bizar­re be­stræ­bel­se på at ska­be et ne­ga­tivt bil­le­de af Dan­mark får fl ygt­nin­ge­ne til at øn­ske sig al­le an­dre ste­der hen. Der­for må vi nu skift e kurs og by­de dem vel­kom­ne med alt, hvad der­til hø­rer af ri­me­li­ge ydel­ser og til­tag, der hur­tigst mu­ligt kan gø­re dem til fuld­gyl­di­ge og pro­duk­ti­ve med­lem­mer af sam­fun­det. (...) der er ta­le om en in­ve­ste­ring.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.