DILETTANTERNES

Po­li­ti­for­mand kal­der re­ge­rin­gens ind­sats un­der asylkri­sen for po­li­tisk di­let­tan­te­ri

BT - - NYHEDER -

9. SEP­TEM­BER KL. 21.37:

» Vi hø­rer her, at de, der vil til Sve­ri­ge, kan kom­me til Sve­ri­ge. Er det en af­ta­le, du har la­vet, « spør­ger stu­di­e­vær­ten i TV- Avi­sen. » Nej, jeg har ik­ke la­vet no­gen af­ta­le med sven­sker­ne, « si­ger in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.