VAGT­PA­RA­DE PÅ TUR TIL USA

BT - - NYHEDER -

6. SEP­TEM­BER KL. 4.35:

» For­si­den på Le Mon­de i dag, hvor den fran­ske præ­si­dent over­ve­jer mi­li­tært ind­greb i Sy­ri­en. Bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en ud­gør bagtæp­pet for he­le flygt­nin­ge­kri­sen, « skri­ver Sø­ren Pind på Fa­ce­book fra sin rej­se til USA. » Må­ske du hel­le­re skul­le in­ter­es­se­re dig lidt for for­si­den af dan­ske avi­ser og så i øv­rigt se at kom­me GE­VAL­DIGT ud af start­hul­ler­ne, « skri­ver en af hans Fa­ce­book- ven­ner og op­la­der et link til en ar­ti­kel fra eb. dk med over­skrif­ten: » Flygt­nin­ge stormer ind over de dan­ske græn­ser. « Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.