2.532

BT - - NYHEDER -

øn­sker at kom­me vi­de­re fra Dan­mark, de fle­ste til Sve­ri­ge.

Hegn mod flygt­nin­ge og mi­gran­ter i Ma­kedo­ni­en. Fo­to. Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.