3.200

BT - - NYHEDER - SÅ MAN­GE ER KOM­MET

BT stil­ler skar­pt på den stør­ste mi­grant- og flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig. flygt­nin­ge og mi­gran­ter er kom­met si­den søn­dag via for­trins­vis Pad­borg og Rød­byhavn. MI­GRANT Et men­ne­ske, som flyt­ter fra et land til et an­det, f. eks. for at sø­ge ar­bej­de. Lan­de har pligt til at hjæl­pe flygt­nin­ge, men ik­ke mi­gran­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.