’ Vi svig­ter po­li­ti­et’

BT - - NYHEDER - Na­ser Kha­der De Kon­ser­va­ti­ve

KOM­MEN­TAR » Jeg me­ner, at vi svig­ter po­li­ti­et. Vi har sat dem i en me­get un­der­lig si­tu­a­tion. Og nog­le af dem bli­ver jo kaldt på ar­bej­de via sms’er midt om nat­ten.

Des­u­den får vi og­så pro­ble­mer se­ne­re med mang­len­de po­li­ti pga. den­ne si­tu­a­tion. Po­li­ti­et har i for­ve- jen en kæm­pe puk­kel af over­ar­bej­de, og der vil kom­me me­re. Det vil sik­kert og­så re­sul­te­re i man­ge sy­ge­mel­din­ger. « kark/ ksv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.