REM til Trump: Brug ik­ke vo­res mu­sik

BT - - NYHEDER -

Når de ame­ri­kan­ske præ­si­dent­kan­di­da­ter går på sce­nen, drø­ner mu­sik­ken. Og Do­nald Trump el­sker især at bru­ge REMs sang ’ It’s the End of the Wor­ld as We Know it’. Men dét er ban­dets san­ger Mi­cha­el Stipe ik­ke spor be­gej­stret for - mil­dest talt. Så­le­des skri­ver Stipe nu på Twit­ter: » Lad væ­re med at bru­ge vo­res sang til din idi­o­ti­ske kampag­ne. Fuck al­le jer pa­te­ti­ske, magtsy­ge mænd. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.