SYDAFRIKJORDENRUNDT PÅ A

BT - - NYHEDER -

Har men­ne­ske­he­den få­et en ny syd­afri­kansk for­fa­der? Det kun­ne det ty de på, eft er for­ske­re i Sydafrika har fun­det ske­let­sty kker fra en til­sy­ne­la­den­de hidtil ukendt men­ne­skeart. Op­da­gel­sen tæl­ler iføl­ge BBC sty kker fra i alt 15 for­skel­li­ge ske­let­ter, bå­de børn og voks­ne. For­sker­ne, der står bag fun­det, kon­klu­de­rer i tids­skift et Elife, at per­so­ner­ne højst sand­syn­ligt hav­de det som ri­tu­al at be­gra­ve lig, og knyt­ter der­for ar­ten til ho­mo- slæg­ten. Ar­ten er ble­vet døbt og iføl­ge eks­per­ter kan den væ­re et led mel­lem pri­mi­ti­ve pri­ma­ter og det mo­der­ne men­ne­ske. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.