NOR­GE

BT - - NYHEDER -

Nor­ge vil ik­ke be­ta­le ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat lø­se­pen­ge for at fri­gi­ve det nor­ske gid­sel Ole Jo­han Grims­gaard- Of­stad, som blev ta­get til fan­ge i Sy­ri­en tid­li­ge­re på året. ’ Norsk fan­ge til salg’ lød skrift en i den se­ne­ste ud- ga­ve af ma­ga­si­net Da­biq, der er IS’ ta­le­rør.

Uden­rigs­mi­ni­ster Bør­ge Bren­de ori­en­te­re­de i går off ent­lig­he­den om IS’ kid­nap­ning:

» Off erets fa­mi­lie har i dag gi­vet ud­tryk for de­res fortviv-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.