Jeg kun­ne ik­ke si­ge nej til de til­bud og mu­lig­he­der, der op­stod. Det er en pro­fes­sio­nel lyk­ke­fø­lel­se, og en fa­mi­lie- ulyk­ke på an­dre må­der...

BT - - KULTUR - Pi­lou As­bæk

det og­så er vil­de med, « si­ger Pi­lou om den an­den film, han la­ve­de med den stærkt ro­ste in­struk­tør To­bi­as Lind­holm. Som Pi­lou og­så har la­vet ’ Kri­gen’ med.

» Jeg er så stolt over den film og af det, vi har la­vet sam­men på ’ R’, ’ Kaprin­gen’ og nu ’ Kri­gen’, « si­ger Pi­lou As­bæk, der uden grund vir­ker en anel­se nervøs før mod­ta­gel­sen af fil­men. Med stå­en­de ova­tio­ner, « si­ger Pi­lou, der sam­men med Dar Sa­lim og Dul­fy Al- Ja­bouri var de ene­ste sku­e­spil­le­re på de krigs­op­ta­gel­ser, der fo­re­går i fil­mens Af­g­ha­ni­stan. Al­le an­dre var rig­ti­ge ve­te­ra­ner der hav­de væ­ret i krig op til fle­re gan­ge:

» De gi­ver så me­get au­ten­ti­ci­tet og ’ re­al li­fe’ til os, at det plud­se­lig er mig, der er ama­tø­ren på ude­ba­ne. Det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.