’ Kaprin­gen’

BT - - KULTUR -

( 2012) Som skibs­kok­ken Mik­kel

i den an­den fi lm, skre­vet og in­stru­e­ret af Lind­holm, tog Pi­lou 18 kg op på til fi lmens be­gyn­del­se, og tab­te 16 kg un­der op­ta­gel­ser­ne. » Det var no­get af det hårdeste, jeg no­gen­sin­de har op­le­vet. Dit selv­værd li­der et ko­los­salt knæk, når du æder og æder. Jeg føl­te mig uat­trak­tiv og dvask og doven, « sag­de Pi­lou til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.