3x

BT - - TV -

CHI­CA­GO I 1920’ er­nes Chi­ca­go drøm­mer Roxie Hart om at bli­ve va­ri­etésan­ge­r­in­de. Hun bli­ver fængs­let for mor­det på sin el­sker, og i fængs­let mø­der hun den smuk­ke san­ge­r­in­de Vel­ma Kel­ly, der li­ge­le­des CruzKl.21.25 Cat­he­ri­ne Ze­ta- Jones. er fængs­let for mord. Kl. 22.10 Penél­ope . STEP UP 3 New Yor­ks in­ten­se ga­de­dans fra un­der­grun­den får nyt liv, da en fast sam­men­tøm­ret grup­pe ga­de­dan­se­re slår sig sam­men.

Kl. 21.00

SA­HA­RA DA­RE­DE­VIL Matt er blind, men har ud­vik­let si­ne re­ste­ren­de san­ser til et over­men­ne­ske­ligt ni­veau. Han er den ma­ske­re­de su­per­helt Da­re­de­vil.

Kl. 20.00

Kl. 21.00

Den frygt­lø­se even­ty rer Dirk Pitt er på jagt eft er et le­gen­da­risk spø­gel­ses­skib med en vær­di­fuld last, der skul­le be­fi nde sig dybt in­de i det san­de­de og far­li­ge Vestafri­ka. Men ik­ke al­le i Sa­ha­ra sy­nes li­ge godt om Dirk og hans eks­pe­di­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.