3x

BT - - TV -

FI­RE BRYL­LUP­PER OG EN BE­GRA­VEL­SE Char­les er vit­tig og char­me­ren­de. Ven­ner­ne om­kring ham bli­ver gift på stri­be, men Char­les har al­drig tur­det bin­de sig. Han prø­ver og­så at hol­de stand, da han til et bryl­lup mø­der den smuk­ke Car­rie. SEX AND THE CI­TY 2 De fi re New York- pi­ger Car­rie, Miran­da, Char­lot­te og Sa­mantha træn­ger til en pau­se fra hver­da­gen og rej­ser til Abu Dha­bi.

Kl. 23.15

Hugh Grant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.