Tøn­der­sag?

BT - - TV-GUIDE - Fo­to: TV2

En en­lig mor fra Tøn­der an­kla­ger si­ne voks­ne søn­ner og eks­mand for at mis­bru­ge de­res egen lil­le­sø­ster og sted­dat­ter seksu­elt. Er Tøn­der igen ramt af en fryg­te­lig sag om over­greb mod et barn? TV2 gra­ver i sa­gen, og nye, rysten­de for­hold duk­ker op. Har myn­dig­he­der­ne svigtet igen her 10 år ef­ter den se­ne­ste Tøn­der­sag? Den­gang op­da­ge­de kom­mu­nen al­drig om­fat­ten­de seksu­el­le over­greb mod to små pi­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.