Ce­ci­lie er klog på dan­sker­ne

BT - - TV-GU­I­DE -

I tv- se­ri­en ’ Hjem­me i Dan­mark’ er Ce­ci­lie Frøkjær og livs­stil­s­eks­per­ter­ne på tirs­dag ta­get til Roskil­de, hvor de be­sø­ger bo­fæl­leska­bet Bak­ke­fal­det og fa­mi­li­en Schou Wes­smann, der er me­get gla­de for øko­lo­gi. En fa­mi­lie, der dog og­så har en stor svag­hed for på­lægs­cho­ko­la­de og bur­ge­re. Fa­mi­li­en har en hund med Dan­marks mest po­pu­læ­re hund­e­navn - men hvad er det? Og er fa­de­ren i hu­set mon bal­lon­kon­ge, fod­bold­træ­ner el­ler no­get helt tred­je? Se med og bliv klo­ge­re på dan­sker­ne, når eks­per­ter­ne dy­ster om, hvem der er bedst - Hjem­me i Dan­mark.

Ce­ci­lie Frøkjær ( i mid­ten) og livs­stil­s­eks­per­ter­ne er ta­get til Roskil­de, hvor de be­sø­ger bo­fæl­les­ska­bet Bak­ke­fal­det og den økog­la­de fa­mi­lie Schou Wes­smann. Fo­to: Mads Kjær Ca­stil­lo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.