Når gi­gan­ter­ne mø­des

BT - - TV-GUIDE -

Di­rek­te fra Old Traf­ford. De blodrø­de tri­bu­ner i Drøm­me­n­es Te­a­ter vil si­t­re af spæn­ding, når Man­che­ster Uni­teds ud­valg­te lø­ber ind til det tra­di­tions­bund­ne mø­de med Liverpool. De rø­de djæv­le måt­te i se­ne­ste run­de fal­de på knæ for de wa­li­si­ske sva­ner, men har si­den hen­tet den 19- åri­ge Ant­ho­ny Mar­ti­al ind fra Mo­na­co for et re­kord­be­løb. Han kan få de­but mod Liverpool, der lig­ger si­de om si­de med Uni­ted i ta­bel­len. The Reds skal i af­ten re­van­che­re sid­ste run­des yd­my­gen­de 0- 3 ne­der­lag til West Ham. Kam­pen kom­men­te­res af Pe­ter Pi­il og Mor­ten Bruun.

LØR­DAG

Det bli­ver ik­ke spa­ret på kr­ud­tet, når Liverpool og Man­che­ster Uni­ted tør­ner sam­men. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.