Ma­re­rid­tets be­gyn­del­se

BT - - TV-GUIDE -

Af­hop­pe­ren Ro­bert Dam ser sin frygt i øj­ne­ne og rej­ser til Sci­en­to­lo­gys ho­ved­kvar­ter i USA for at stå an­sigt til an­sigt med de men­ne­sker, der stod bag dét, han be­teg­ner som sit livs ma­re­ridt. Ro­bert Dam fø­ler sig over­vå­get, men væl­ger al­li­ge­vel at mø­des med Mi­ke Rin­der, den tid­li­ge­re chef for Sci­en­to­lo­gys in­ter­ne ef­ter­ret­nings­væ­sen OSA. Rin­der for­tæl­ler om, hvor langt Sci­en­to­lo­gy er vil­lig til at gå for at kon­trol­le­re med­lem­mer og kri­ti­ke­re. Det he­le kul­mi­ne­rer en sen af­ten i ør­ke­nen tæt på or­ga­ni­sa­tio­nens in­ter­na­tio­na­le ho­ved­kvar­ter.

MANDAG 20.00 ’ OP­GØ­RET MED SCI­EN­TO­LO­GY’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.