Barsk bran­che

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Bonnie var 18 år, da hun be­gynd­te som prosti­ti­e­ret. Eft er sin før­ste kun­de græd hun, men eft er nog­le da­ge blev det let­te­re. Det er nu 20 år si­den. Bonnie er i dag mor til tre børn og bor i et ræk­ke­hus. Ude på lan­det ar­bej­der hun på bor­del­let. Hun er stolt af sit ar­bej­de, er fl it­tig og plig­top­fyl­den­de. Men Bonnie er syg, og hen­des krop si­ger fra. DR1 Do­ku­men­ta­ren DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.