Dy­re pro­jek­ter

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV -

I en ny se­rie går DR1 på jagt eft er off ent­ligt spild af pen­ge og ser på pro­jek­ter, der blev for dy­re på grund af ui­gen­nemtænk­te be­slut­nin­ger og dår­lig plan­læg­ning. Tho­mas Buch- Andersen un­der­sø­ger, hvor­dan det kun­ne ske, hvem der traf de dy­re be­slut­nin­ger og ik­ke mindst, hvor­dan vi kan und­gå, at det sker igen. Spild af di­ne pen­ge DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.