Bæ­re­dyg­tig by

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Sis­se Fi­sker ta­ger til en "hem­me­lig" by, og i dag er hun ta­get til by­en, hvor der bli­ver solgt tre gan­ge så man­ge gum­mi­støv­ler i for­hold til lands­gen­nem­snit­tet, og så er det ste­det, hvor ja­pa­ne­re val­far­ter til for at bli­ve klogere på bæ­re­dyg­tig­hed. Se med, om livs­stil­s­eks­per­ter­ne – Julia La­h­me og Mik­kel Hei­de­by – kan gæt­te, hvil­ken by de be­fi nder sig i. Et glimt af Dan­mark DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.