LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IS­HO­CK­EY ME­TAL CUP, KLOK­KEN 19: 45 RUNG­STED VIN­DER KAM­PEN TYS­KLAND 1. BUN­DES­LIGA, KLOK­KEN 20: 30 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Book­ma­ke­ren Unibet har off ent­lig­gjort et stort sam­ar­bej­de med den dan­ske bok­ser Ru­dy Mar­kus­sen, som bok­ser co­me­ba­ck- kamp lør­dag den 12. sep­tem­ber og se­ne­re på året skal i rin­gen i en al­le­re­de nu me­get om­talt kamp mod Pa­tri­ck Ni­el­sen.

Det er en aft ale, som Ru­dy Mar­kus­sen i sa­gens na­tur er me­get til­freds med.

» Unibet vil ger­ne væ­re med til at for­tæl­le min hi­sto­rie og støt­ter mig op til mit co­me­ba­ck. Vi kom­mer til at la­ve no­get fedt vi­deo sam­men og hy­pe kam­pen imod Pa­tri­ck. Jeg er vir­ke­lig mo­ti­ve­ret, og det er rart at ha­ve en part­ner med, som ta­ger sporten li­ge­så se­ri­øst som mig, « ud­ta­ler Ru­dy Mar­kus­sen.

Al­le­re­de til kam­pen i mor­gen mod Ra­ma­zi Go­gi­chas­hvi­li vil der væ­re en ræk­ke nye til­tag hos Unibet med blandt an­det ek­stra hø­je odds på kno­ck­out.

IS­HO­CK­EY ME­TAL CUP, KLOK­KEN 19: 30 HER­LEV TA­BER IK­KE KAM­PEN

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.