1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rung­sted har ru­stet mar­kant op i den­ne sæ­son ved blandt an­det at hen­te Mor­ten Gre­en hjem, og var som ven­tet helt og al­de­les over­leg­ne imod Ama­ger i før­ste run­de. Nu gæl­der det så Aal­borg, som i før­ste run­de slog Rø­d­ov­re - men det var ik­ke helt fortjent, for Rø­d­ov­re do­mi­ne­re­de store de­le af kam­pen. Aal­borg har valgt at sat­se på dan­ske spil­le­re i den­ne sæ­son for at kun­ne hol­de ud­gift er­ne ne­de og al respekt for det - men hol­det frem­står no­get dår­li­ge­re end Rung­sted, hvor­for vær­ter­ne på egen is skal væ­re stør­re fa­vo­rit­ter, end od­dse­ne vi­ser.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.