1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Samt­li­ge seks kam­pe, som de to hold har væ­ret in­vol­ve­ret i, er endt med tre mål el­ler me­re i den­ne sæ­son, og ale­ne der­for sy­nes od­dset in­ter­es­sant på man­ge mål. Min­dre in­ter­es­sant bli­ver det ik­ke, når man kig­ger nær­me­re på kam­pen. Mön­cheng­lad­bach har for­sva­ret for­fær­de­ligt i den­ne sæ­son, og med hard­hit­te­ren Gra­nit Xha­ka ser det ik­ke po­si­tivt ud i for­hold til at hol­de HSV fra at sco­re. Mod­sat mang­ler gæ­ster­ne den ska­de­de første­må­l­mand Re­ne Ad­ler, mens for­sva­re­ren Emir Spa­hic har ka­ran­tæ­ne, så den­ne kamp kun­ne godt lug­te af man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.