2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Før­ste po­kal­kamp imel­lem de to hold, hvor Oden­se sy­nes at væ­re ble­vet for store fa­vo­rit­ter. Godt nok slog Oden­se de dan­ske me­stre fra Sønderjyske i en træ­nings­kamp for­le­den, men el­lers har man ik­ke strå­let i op­tak­ten og over­be­vi­ste ik­ke i po­kal­sej­ren over Gen­toft e, hvor man li­ge så godt kun­ne væ­re rø­get. Her­levs hold ser ik­ke im­po­ne­ren­de ud på pa­pi­ret, men skal sta­dig ik­ke væ­re så me­get dår­li­ge­re end Oden­ses, at de fyn­s­ke vær­ter skal væ­re så store fa­vo­rit­ter. Alt an­det li­ge må vær­di­en hér væ­re at fi nde på de kø­ben­havn­ske gæ­ster.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.