Big Bro­t­her

BT - - NYHEDER -

Virk­som­he­der hol­der i sti­gen­de grad øje med, hvor­dan de­res me­d­ar­bej­de­re op­fø­rer sig på so­ci­a­le me­di­er. Iføl­ge Dansk In­du­stri fyl­der den del me­re og me­re i di­sci­pli­nær­sa­ger. Ba­lan­ce­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.