Hvor går græn­sen mel­lem ga­ver og prosti­tu­tion?

BT - - DEBAT -

Er man bil­lig, hvis man ta­ger imod drinks og dy­re mid­da­ge og en­der med at dyr­ke sex med gi­ve­ren, el­ler kan det sam­men­lig­nes med prosti­tu­tion? Hvad er for­skel­le­ne og lig­he­der­ne mel­lem prosti­tu­tion og su­gar­dat­ing, fæ­no­me­net hvor mænd be­ta­ler yn­gre kvin­der med ga­ver og pen­ge for at til­brin­ge en hyg­ge­lig aft en el­ler ha­ve me­re in­ti­me re­la­tio­ner?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.