Red uni­o­nen

BT - - DEBAT -

De tu­sin­der af mi­gran­ter og fl ygt­nin­ge, der hver dag strøm­mer ind over EUs græn­ser, har ud­løst en af de vær­ste kri­ser i EUs hi­sto­rie. Og det er kun EU selv, som kan lø­se den. (...) Det ha­ster fak­tisk med en løs­ning. Al­le­re­de nu er det ty­de­ligt, at EUs hand­ling­s­lam­mel­se ko­ster uni­o­nen op­bak­ning i be­folk­nin­ger­ne.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.