Nmark

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 12. SEP­TEM­BER 2015

BT stil­ler skar­pt på den stør­ste mi­grant- og flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig.

Så­dan ser et liv ud, når det skal flyt­tes i en fart, un­der me­get stort pres, over me­get store af­stan­de med helt ukend­te for­hold til mod­vil­li­ge mod­ta­ge­radres­ser. Uden flyt­te­folk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.