Gen­for­e­net med soul­ma­te

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

TEAM

Midt i Souls­ho­cks al­ler­dy­be­ste sorg eft er ta­bet af ko­nen Maxée, skin­ne­de et lil­le lys igen­nem mør­ket: Den dan­ske LA- stjerne blev nem­lig gen­for­e­net med sin gam­le ven og mu­sik­part­ner Ken­neth Kar­lin.

Det var de to Aal­borg- ven­ner, der i 1994 sam­men tog chan­cen, pak­ke­de kuff er­ter­ne og fl yt­te­de til USA. Det er de to ven­ner, der skrev et væld af hitsan­ge til bl. a. P Did­dy, 2Pac og Bran­dy og vandt en Gram­my for de­res Whit­ney Hou­ston- sang ’ Heart­bre­ak Ho­tel’ ( 2000). Og nu er det Ken­neth Kar­lin, der igen er med til at få so­len til at skin­ne i Souls­ho­cks ver­den.

» Jeg kan slet ik­ke sæt­te ord på, hvor me­get Ken­neth har be­ty­det for mig si­den Maxées død. Vi mød­tes til be­gra­vel­sen. Og vi kun­ne hur­tigt mær­ke, at gni­sten var tilbage, « si­ger Souls­ho­ck, der i de se­ne­ste fem- seks år har måt­tet kla­re sig uden Ken­neth Karl­ins hjælp.

Eft er 16 år i den jern­hår­de LA- mu­sik­bran­che var Kar­lin sim­pelt­hen ud­brændt. Sam­men med fa­mi­li­en – ko­ne og tre børn – fl yt­te­de den dan­ske key­bo­ardspil­ler og mester­li­ge me­lo­di­ma­ger langt væk fra Los An­ge­les’ myl­der. Med Souls­ho­cks ord hav­de den gam­le ven fra Aal­borg brug for ’ at fi nde sig selv’. Og nu har Ker­lin alt­så og­så hjul­pet sin go­de ven Car­sten.

» De er fl yt­tet tilbage. Og eft er ba­re en halv ti­me i stu­di­et var det som om, vi hav­de væ­ret der he­le ti­den, « si­ger Souls­ho­ck, der sam­men med Kar­lin al­le­re­de har solgt nye hitsan­ge til bl. a. Us­her og Ro­bin Thi­cke.

» Jeg kan ik­ke tak­ke ham nok, « si­ger Souls­ho­ck igen om sin gam­le ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.