An­sigtsløft til Out­lan­der

BT - - BILER - Bil­led­tekst

Mitsu­bis­hi me­ner det al­vor­ligt med de­res genop­stan­del­se på det dan­ske mar­ked. Den lil­le Spa­ce Star sælger sta­dig godt, mens det kni­ber lidt me­re med Mitsu­bis­hi ASX. Men med en an­sigst­løf­tet Out­lan­der styr­ker ja­pa­ner­ne nu de­res po­si­tion. De­sig­net er ble­vet se­xet op, ud­styrsni­veau­et hæ­vet, den fås nu med CVT- au­to­mat­gear og fi­re­hjul­stræk­ket er og­så ble­vet op­da­te­ret. Frapri­sen er på 364.997 kr., og bi­len lan­der hos for­hand­ler­ne næ­ste we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.