Let og rum­me­lig

BT - - BILER -

Nu løf­ter Opel slø­ret for sta­tioncar­ud­ga­ven af Astra, der tra­di­tio­nen tro hed­der Sports Tou­rer til ef­ter­navn. Den bli­ver op til 200 kg let­te­re end for­gæn­ge­ren og bli­ver sam­ti­dig mar­kant me­re rum­me­lig in­den­dø­re. Bå­de på pas­sa­ger­plads og ba­ga­ge­plads. Mo­tor­pro­gram­met kom­mer ude­luk­ken­de til at be­stå af tur­bo­mo­to­rer. Den nye Sports Tou­rer in­tro­du­ce­res i Dan­mark i star­ten af 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.