Ho­bro stjal sejr mod AGF

BT - - SPORTEN -

3.350 til­sku­e­re på DS Are­na så hjem­me­hol­det Ho­bro vin­de 2- 1 over AGF og der­med sik­re sig sæ­so­nens blot an­den sejr. Men det holdt hårdt for træ­ner Jo­nas Dals trop­per, der nu over­la­der Su­per­liga­ens sid­ste­plads til Es­b­jerg.

AGF do­mi­ne­re­de før­ste halv­leg. Al­li­ge­vel var det Ho­bro, der i det 27. mi­nut kom for­an. Gökcan Kaya modt­og bol­den i ud­kan­ten af aar­hu­si­a­ner­nes ven­stre for­svars­si­de og ka­no­ne­re­de den i net­ma­sker­ne. I halv­le­gens sid­ste se­kund frem­pro­vo­ke­re­de AGF- ba­ck­en Ale­xan­der Ju­el Andersen dog det selvmål, som Ho­bro- stop­pe­ren Tho­mas Hansen blev no­te­ret for til stil­lin­gen 1- 1.

I an­den halv­leg fast­holdt AGF sit pres mod Ho­bro. Men det lyk­ke­des ik­ke at til­spil­le sig an­dre store scor­ings­til­bud end den chan­ce, Dan­ny Ol­sen fi k i det 53. mi­nut, da AGFe­ren skød bol­den over mål. I ste­det fi k Ho­bro sco­ret i den an­den en­de af ba­nen, da ind­skift ede Martin Mik­kel­sen to mi­nut­ter før den or­di­næ­re spil­le­tids op­hør blev spil­let fri og iskoldt send­te bol­den i net­ma­sker­ne. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.