VILD BOK­SE- DAG Nor­dic Fight Night

BT - - SPORTEN - TÆ­VE TV Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

LØR­DAG 12. SEP­TEM­BER 2015

18.00 – 23.00

i dag by­der på en re­kord lang dansk bok­se­aft en, hvor der er mu­lig­hed for at se me­re end 14 ti­mers boksning.

For den bok­seg­la­de tv- se­er er der ri­ge­ligt med bok­se- god­ter til en lang dag. Først fra Nor­dic Fight Night- stæv­net i Fre­de­riks­havn, se­ne­re i Eng­land og til sidst i Las Ve­gas, hvor Floyd Maywe­at­her bok­ser sin sid­ste kamp.

Alt sam­men sen­des på pay- per- view hos Vi­a­play, mens Pa­tri­ck Ni­el­sens kamp kan føl­ges på TV3+.

RAS­HID KAS­SEM ER

langt ne­de i Team Sau­er­lands dan­ske bok­se­hie­rar­ki. Men ’ mu­re­ren fra Nør­re­bro’ ban­ker vold­somt på for at vok­se sig stør­re ved Nor­dic Fight Night. Kas­sem er et stor­ta­lent, som ud­over en fl ot tek­nik og­så gi­ver til­sku­er­ne un­der­hold­ning for pen­ge­ne med ri­si­ko­be­to­net boksning. En pligtsejr over Ro­ber­to Pri­o­re fra Ita­li­en må eft er­hån­den få pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land til at se Ras­hid Kas­sems vej. Pa­tri­ck Ni­el­sen ( 23 sej­re, 1 ne­der­lag, 12 KO) vs. Sa­mir Bar­bosa ( 36 sej­re ( 25 KO), 12 ne­der­lag, 3 Uaf­gjort)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.