02.00 Maywe­at­her- boxing fra MGM Las Ve­gas

BT - - SPORTEN -

KAM­PEN MEL­LEM DEN

sven­ske ver­dens­me­ster Ba­dou Ja­ck og bri­ten Ge­or­ge Groves er en de­ci­de­ret læk­ker­bi­sken som op­varm­ning til da­gens ab­so­lut­te brag i Las Ve­gas. Groves er mest kendt for to dra­be­li­ge ne­der­lag til Carl Froch. Men mod Ba­dou Ja­ck skal han få sit en­de­li­ge gen­nem­brud og kro­ne sig som ver­dens­me­ster for før­ste gang. Ba­dou Ja­ck har grun­det det sven­ske bok­se­for­bud skabt sig en fl ot kar­ri­e­re i USA, hvor han i april be­sej­re­de Ant­ho­ny Dir­rel og tog VM- bæl­tet i et tæt op­gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.