Dem hol­der eks

De er ob­jek­ti­ve vær­ter og kom­men­ta­to­rer. Men de er og­så fans. BT

BT - - SPORTEN - Fo­to: Claus Fi­sker, Vi­a­sat, SBS og Reu­ters Car­sten Wer­ge, Vi­a­sat: Mor­ten Bruun, 6’ eren:

FA­VO­RIT­HOLD

Jo­han Lyng­holm

Ras­mus Dam NI­el­sen

Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl Når Man­che­ster Uni­ted og Liverpool bra­ger sam­men i aft en klok­ken 18.30, sker det sam­me dag, som den af­gå­e­de guld­træ­ner i FC Midtjyl-

land, Glen Rid­ders­holm, de­bu­te­rer som eks­pert i Vi­a­sats Pre­mi­er Le­agu­estu­die. En mand, der gen­nem åre­ne gen­tag­ne gan­ge har er­klæ­ret sin kær­lig­hed til net­op Liverpool FC.

Men hvem har lan­dets Pre­mi­er League- kyn­di­ge el­lers sym­pa­ti for i ver­dens mest eks­po­ne­re­de liga? Og hvor­for?

BT har spurgt en ræk­ke eks­per­ter, kom­men­ta­to­rer og vær­ter, der ar­bej­der med Pre­mi­er League.

LØR­DAG 12. SEP­TEM­BER 2015

jo­hp@ sporten. dk

rasn@ sporten. dk

mcs@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.